Smaug destroys Lake-town

2.4934.95

Blaze Style Lithophane